VYLADĚNÍ POŽEHNÁNÍM ŽENSKÉHO LŮNA

Womb Blessing® Attunement
Female Energy Awakening
Level 1

Vyladění požehnáním lůna je cestou osobního a duchovního rozvoje a probuzením naší autentické ženské přirozenosti.
Cesta požehnání ženského lůna pomáhá ženám (ať už mají nebo nemají dělohu a menstruují nebo nemenstruují), aby rostla jejich schopnost přijímat sama sebe, milovat sama sebe, cítit svou sílu, vyjadřovat krásu svého autentického ženství a žít zde na Zemi poslání své duše.

Probuzení ženské energie

Probuzení ženské energie je cesta ženské transformace a léčení, cesta návratu k našemu autentickému ženství, která:

 • otevírá hlouběji ženství, zvyšuje jejich vibrace, probouzí zablokované či nečinné aspekty jejich čtyř ženských archetypů a otevírá je, aby dokázaly stále vice ztělesňovat své jedinečné a autentické ženství
 • pomáhá ženám postupně vyléčit a harmonizovat vzorce a bloky související s jejich cyklickou přirozeností a přináší do jejich cykličnosti lásku, harmonii, sílu a sebedůvěru

Osobní požehnání
 

Osobní požehnání jsou kombinací aktivace energie skrze meditaci požehnání ženského lůna s dalšími energetickými technikami, které byly vytvořeny speciálně pro ženy, aby:

 • v ženách samotných a v jejich životech probudily hlubší povědomí o božském ženství
 • probudily potlačené nebo nečinné aspekty jejich čtyř ženských archetypů a tím osvobodily jejich autentickou ženskou přirozenost
 • probudily v ženách hlubší pochopení jejich ženství i jejich životní cesty a dodaly jim odvahu vyjadřovat naplno jejich skutečnou přirozenost
 • probudily, energeticky nabily a vyléčily tři hlavní ženská energetická centra
 • probudily v ženách schopnost milovat
 • vyčistily staré vzorce a bloky
 • vyléčily hluboké vzorce, které si ženy nesou od svých předků a z minulosti
 • energeticky posílily centrum lůna, a navrátily tak ženám vyčerpanou energii a přinesly jim celistvost
 • umožnily ženám se hlouběji propojit se Zemí, se svým středem a upevnit jejich vztah s Matkou Zemí
 • přinesly ženám pocit vnitřní síly, vnitřního klidu, sebepřijetí a sebelásky
 • přinesly ženám léčení na všech úrovních jejich bytí: na úrovni bytí fyzického, emočního, duševního i duchovního
 • posílily a upevnily v ženách jejich ženství, jejich vědomí toho, kým doopravdy jsou a daly jim svobodu být ženou ve všech jejich nádherných projevech a archetypech

Měsíc po přijetí vyladění požehnáním lůna je jako pobyt v lůnu


Rosteme a vyvíjíme se, spočíváme v lásce a bezpečí, abychom se mohly zrodit do světa v nové podobě a s novou vibrací.

Probuzení ženské energie (Womb Blessing®) je transformativní zkušeností, která spouští hluboké duchovní změny a propojení v životě ženy. Požehnání lůna se skládá z přípravy v podobě meditace požehnání lůna, z doplňkových technik a z misek lůna.

Výsledkem vyladění je:

 • intergrace energie
 • léčení čtyř ženských archetypů v průběhu následujícího měsíce
Čtyři

Ženské
archetypy

ARCHETYP

Panna, dívka

Ve fázi Panny má žena příležitost obnovit svůj život, má dostatek sil začít nové projekty, může uchopit svůj život nově a jinak. Její sexualita je otevřenější, zábavnější a koketnější. Fáze Panny je rovněž fází komunikace a družení se. Žena v tomto období oplývá rozhodností, je analytická, sebevědomá, soběstačná a veselá. Má větší fyzickou výdrž, energii a nevyžaduje tolik spánku. Období Panny zpravidla probíhá v předovulační fázi menstruačního cyklu. Tento archetyp je spojen s ročním obdobím jara a dorůstajícím měsícem. Heslo: Konám a mluvím.

ARCHETYP

Matka

Archetyp Matky je dobou dávání sebe, své lásky, zaměřuje se směrem ven, na druhé, ale zároveň nezapomíná na svoje potřeby.  Žena v tomto období s sebou nese hlubokou lásku k partnerovi, milování přináší radost v totální odevzdání se druhému a v poskytování mu potěšení. Umí být v tomto období soucitná, vyrovnaná a plodná. Oplývá sebedůvěrou, moudrostí a dobře míněnou radou. V této fázi vyhledává kontakt s lidmi, vyzařuje navenek a okolí na ni reaguje mnohem otevřeněji než v jinou část měsíce. Období Matky zpravidla probíhá v ovulační fázi menstruačního cyklu. Tento archetyp je spojen s ročním obdobím léta a úplnkěm. Heslo: Propojuji a vyživuji.

ARCHETYP

Čarodějka, kouzelnice

Archetyp Čarodějky se vyznačuje smyslnou energií orientovanou dovnitř. Může být nejdramatičtější ze všech fází a způsobovat vnitřní neklid, sebedestrukci a sebelítost. Čarodějka vnímá svojí intuitici, odhazuje masky, které již neslouží. Vyjadřuje se tvořivostí. Je si vědoma své ženské síly a spirituality. V této fázi žena odhaluje svou skutečnou podstatu. Oplývá kreativní a magickou sexuální energií. Je léčitelkou i kněžkou. Období Čarodějky zpravidla probíhá v předmenstruační fázi cyklu. Tento archetyp je spojen s ročním obdobím podzimu a ubývajícím měsícem. Heslo: Tvořím a vyjadřuji se.

ARCHETYP

Moudrá žena, vědma

Moudrá žena je věrná všem stránkám své přirozenosti, věří sama sobě a má pro sebe soucit a pochopení. Může se chovat nespoutaně a pudově a na druhé straně klidně a rozumně. Může být aktivní a silná, vyzařovat moudrostí a poskytovat péči druhým, aniž by jí to oslabovala. V tomto období dojde k propojení všech archetypů a žena vstupuje do brány moudrosti. Vyznačuje se hlubokou spirituální silou a nízkou fyzickou energií. Období Moudré ženy zpravidla probíhá v menstruační fázi cyklu. Tento archetyp je spojen s ročním obdobím zimy a novoluním. Heslo: Cítím a nemluvím.

Průvodkyně léčením

Jana
Štantejská

Zakladatelka projektu Moje Vagina®, Království Duše® a držitelka certifikátu Moon Mother® Womb Blessing od Mirandy Gray, která působí ve 130 zemích světa.
„Vagína je něžné slovo skoro jako ženské jméno. Rozhodně to není něco, o čem bychom se měli bát mluvit nebo co bychom měli přehlížet. Pojďte si se mnou, s přizvanými odborníky i navzájem povídat o skrytých divech vagíny."


Probuzení ženské energie

Chcete v sobě probudit ženskou energii?

Probuzení ženské energie probíhá individuálně, proto bychom se měly nejprve domluvit na vhodném termínu. Napište nám prostřednictvím formuláře a my se ozveme obratem zpět.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.